tel: +48 602 225 937 e-mail: biuro@pompy-ciepla.waw.pl

Na czym polega i jak ją wybrać?

NA CZYM POLEGA REKUPERACJA?

Centrala rekuperacyjna (rekuperator) wyposażona w dwa wentylatory, nawiewny i wyciągowy wymienia powietrze w domu, a ciepło z powietrza usuwanego jest odzyskiwane w wymienniku ciepła i przekazywane do strumienia powietrza świeżego. Rekuperacja to nie tylko komfort świeżego powietrza przez cały rok bez względu na warunki zewnętrzne, to także znaczne oszczędności na kosztach ogrzewania. W dobrze izolowanych domach, w których straty ciepła związane z wentylacją przeważają nad stratami przez ściany, stropy i okna, oszczędności te mogą sięgać nawet 40%.

Sercem takiego układu wentylacji jest centrala rekuperacyjna. Powinna być cicha, zużywać niewiele energii elektrycznej, mieć wysoką sprawność odzysku ciepła i wentylatory o zmiennej wydajności, skuteczne filtry powietrza, samoczynne odmrażanie wymiennika ciepła, obejście wymiennika (by-pass) na czas, gdy odzysk ciepła jest zbędny oraz bogate sterowanie z możliwością programowania w cyklu tygodniowym.

WENTYLACJA Z REKUPERACJĄ – JAK JĄ WYBRAĆ?


Dostępne na rynku centrale rzadko łączą wszystkie te cechy, nie zawsze też wszystkie są potrzebne. Istotą optymalnego układu wentylacji jest taki dobór centrali i takie zaprojektowanie układu kanałów powietrznych, aby spełnić wymogi efektywności, funkcjonalności i komfortu przy możliwie niskich nakładach.

Właściwy wybór rodzaju centrali wentylacyjnej ma istotne znaczenie w zapewnieniu komfortu wewnątrz domu. Najogólniej centrale rekuperacyjne można podzielić na dwie grupy:

  • centrale, które odzyskują ciepło z powietrza usuwanego z domu – najczęściej  z wymiennikami krzyżowymi i przeciwprądowymi,
  • centrale, które odzyskują ciepło z powietrza usuwanego z domu a także zawartą w nim wilgoć – m.in. centrale  z wymiennikami obrotowymi i entalpicznymi.  Zdolność odzyskiwania wilgoci ze strumienia powietrza usuwanego sprawia, że nie dochodzi do znacznego przesuszenia wnętrza budynku w okresie zimowym. Wszędzie tam, gdzie wilgotność powietrza ma duże znaczenie centrale odzyskujące wilgoć łagodzą problem zbyt niskiej wilgotności w okresie zimowym.

Firma Ecotherm doradza, projektuje i wykonuje kompletne instalacje wentylacyjne z  rekuperacją. Projektujemy cały układ, dobieramy rekuperator i jego wyposażenie stosownie do oczekiwań i potrzeb  użytkownika. Na życzenie uzupełniamy układ wentylacyjny o Gruntowy Wymiennik Ciepła (GWC) poprawiający efektywność układu zimą i schładzający powietrze latem.