tel: +48 602 225 937 e-mail: biuro@pompy-ciepla.waw.pl

FAQ

Ile kosztuje eksploatacja pompy ciepła?

Koszty eksploatacji pompy ciepła zależą zarówno od rodzaju instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania jak i źródła dolnego. Najniższe koszty eksploatacji uzyskuje się w przypadku instalacji podłogowej lub powietrznej i gruntu jako źródła dolnego. Nieco gorsze wyniki uzyskujemy przy instalacji grzejnikowej. Bieżące wydatki na eksploatację to koszt zużytej energii elektrycznej. Sprawność procesu przenoszenia ciepła określa współczynnik efektywności COP pompy ciepła określany wg normy PN-EN 14511 i  będący stosunkiem efektywnej mocy grzewczej do mocy pobieranej z sieci elektrycznej. Wartość COP ma kluczowe znaczenie dla kosztów eksploatacji, ale analizując dane o COP zwróćmy uwagę na warunki temperaturowe w jakich dokonywano pomiaru tego współczynnika. W realnych instalacjach grzewczych powietrznych i podłogowych COP wynosi zazwyczaj ok. 4,0 tzn., że na każdą jednostkę energii dostarczoną przez pompę ciepła przypadają 3 jednostki pobrane ze środowiska. Odnosząc to do ogrzewania elektrycznego możemy powiedzieć, że koszty ogrzewania wynoszą ¼ kosztów równoważnego ogrzewania elektrycznego. W porównaniu z ogrzewaniem gazowym lub olejowym  pompa ciepła jest tańsza w eksploatacji o kilkadziesiąt procent. Dokładne liczby są uzależnione od bieżących cen tych nośników energii.

Jak działa gruntowa pompa ciepła?

W ciągu roku temperatury zewnętrzne zmieniają się w szerokim zakresie, ale już na głębokości 2-3 m temperatura gruntu jest praktycznie stała. Gruntowa pompa ciepła pobiera „darmową” energię z gruntu za pośrednictwem tzw. pętli gruntowej i przenosi ją do wnętrza domu. Pompa ciepła działa jak swoisty transformator temperatury   tj. pobiera ciepło z otoczenia,  podnosi temperaturę i rozprowadza ciepło w domu. Układ może działać w systemie odwróconym tzn. pobiera ciepło z domu chłodząc go i rozprasza je w gruncie.

Co odróżnia gruntową pompę ciepła od systemów konwencjonalnych?

Inaczej niż w zwykłych systemach ogrzewania gruntowa pompa ciepła nie spala żadnego paliwa, aby wytworzyć ciepło. Przetwarza jedynie ciepło pobrane z gruntu tak, aby ogrzać dom efektywnie, tanio i bez szkody dla środowiska. Energia elektryczna jest używana tylko do jej napędu.

Z czego składa się typowy system z gruntową pompą ciepła?

Na taki system składają się 3 główne części: tzw. źródło dolne pobierające ciepło z gruntu np. pętla gruntowa, pompa ciepła, układ rozprowadzania ciepła w domu tj. wodny np. podłogowy lub grzejnikowy albo powietrzny, w którym ciepło jest rozprowadzane kanałami powietrznymi. Jak wydajny jest system z gruntową pompą ciepła? Taki system jest 3 do 4 razy bardziej efektywny niż zwykłe systemy grzewcze. Na każdą jednostkę energii elektrycznej pobranej przez pompę ciepła otrzymujemy 3 do 4 jednostek energii cieplnej.

Czy gruntową pompę ciepła można zainstalować w każdym miejscu w Polsce?

Praktycznie tak. Ograniczeniem mogą być wysokie koszty wykonania odwiertów pod źródło dolne związanie z niekorzystnymi warunkami geologicznymi np. lita skała, są to jednak przypadki rzadkie. W takiej sytuacji alternatywą jest pompa ciepła pobierająca ciepło z powietrza atmosferycznego.

Czy system z gruntową pompą ciepła wymaga regularnej obsługi?

Nie. Takie systemy są praktycznie bezobsługowe. Okresowe czyszczenie filtra powietrza (dotyczy układów powietrznych) to jedyna czynność wymagana od użytkownika. W normalnych warunkach eksploatacji filtr powietrza czyści się co ok. 2 miesiące i zajmuje to kilka minut.

Jaki jest wpływ gruntowej pompy ciepła na środowisko?

System geotermiczny współdziała z naturą a nie przeciw niej. Nie emituje gazów cieplarnianych wpływających na globalne ocieplenie i kwaśne deszcze. W urządzeniach firmy WaterFurnace używany jest nieszkodliwy dla środowiska czynnik chłodniczy R-410A.

Jak drogi jest układ z gruntową pompą ciepła?

Taki układ jest zazwyczaj o ok. 30% droższy od układu konwencjonalnego, ale dzięki niskim kosztom eksploatacji nakłady zwracają się po kilku latach. Dodatkową korzyścią jest możliwość chłodzenia całego domu latem bez dodatkowych nakładów.

Jaki rodzaj pompy ciepła wybrać?

W pierwszej kolejności należy określić nasze  priorytety to znaczy wybrać rodzaj instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. Może to być instalacja wodna np. podłogowa, ścienna, grzejnikowa lub mieszana. Pamiętajmy, że instalacja podłogowa narzuca pewne ograniczenia co do wykończenia podłogi (najlepsza byłaby podłoga kamienna lub ceramiczna). Alternatywnym rozwiązaniem jest układ ogrzewania powietrznego z pompą ciepła WaterFurnace, w którym nośnikiem ciepła jest powietrze rozprowadzane kanałami. Taki układ nie tylko grzeje, ale pozwala na łatwe chłodzenie całego budynku i jego skuteczne wentylowanie. Mamy więc w jednym układzie 3 funkcje: ogrzewanie, chłodzenie i wentylacje. Następnie należy podjąć decyzję co do wyboru źródła dolnego pompy ciepła tj . środowiska, z którego ciepło będzie pobierane. Najczęściej źródłem dolnym jest grunt, woda gruntowa lub powietrze atmosferyczne. Wybór jest dokonywany po zapoznaniu się z miejscowymi warunkami i po  przeprowadzeniu analizy ekonomicznej. Wybór rodzaju instalacji grzewczej wodna czy powietrzna oraz rodzaju źródła dolnego określa jednoznacznie rodzaj pompy ciepła. Pozostaje tylko wybór odpowiedniego modelu i mocy urządzenia stosownie do potrzeb.