Pompy ciepła - wstęp

Pompy ciepła składają się z dwóch modułów – zewnętrznego i wewnętrznego. Mechanizm ich działania jest stosunkowo prosty, wymusza obieg, przeciwny naturalnemu kierunkowi ciepła. Czyli z obszarów zimniejszych, przepompowuje czynnik chłodniczy do obszarów cieplejszych. By lepiej zrozumieć jego funkcjonowanie należy opisać przebieg ciepła, w 4 punktach

  1. Parownik, czyli urządzenie, pobierające ciepło z otoczenia. Przy niskich temperaturach czynnik chłodniczy odparowuje.
  2. Sprężarka, zasysa parę i spręża ją pod wysokim ciśnieniem (napędzany silnikiem elektrycznym).
  3. Skraplacz, po przemianie czynnika chłodniczego, ze stanu gazowego w ciekły, przekazuje go do systemu grzewczego.
  4. Zawór dławiący, obniża ciśnienie cieczy i reguluje jej przepływ.
schemat zastosowania

Czynnikiem chłodniczym, jest zwykle jedna z substancji o niskiej temperaturze parowania (oczywiście w odpowiednich warunkach, np. freon przy atmosferze 0,1 MPa, wrze już w ok. 30st.C). Najczęściej są to freon lub amoniak. Źródłem ciepła są przeważnie - grunt, woda, powietrze.


Do wykorzystywania tych zasobów, opracowano trzy rodzaje pomp ciepła:
    Kolektor płaski – najpopularniejszy rodzaj pomp, jednak wymaga dużej powierzchni działki, co najmniej dwukrotnie większej, od powierzchni przeznaczonej do ogrzania.
    Kolektor pionowy – jest rozwiązaniem awaryjnym, dla osób z małą działką, lub chcących wbudować pompę w już zagospodarowany ogród.
    Kolektor głębinowy – wykorzystujący wodę gruntową, najbardziej ekonomiczny, jednak wymaga odwiertu na głębokość co najmniej 6 metrów.